Details

Title

„Miasto dla ludzi” na przykładzie rewitalizacji Vieux Port w Marsylii/“City for people” on the example of Vieux Port revitalisation in Marseille

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×