Details

Title

Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna napodstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372
×