Szczegóły

Tytuł artykułu

Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna napodstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×