Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z XXII Konferencji Naukowej nt. „Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania”

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2013; No 4
×