Details

Title

Sprawozdanie z konferencji “40th Anniversary Macromodels International Conference”

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2013; No 4
×