Szczegóły

Tytuł artykułu

Niestacjonarna gospodarka Gale’a z rosnącą efektywnością produkcji na magistrali

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

N0 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; N0 1
×