Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z XXXII międzynarodowej konferencji naukowej Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2013)

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

N0 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; N0 1
×