Details

Title

Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; No 2
×