Szczegóły

Tytuł artykułu

Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×