Szczegóły

Tytuł artykułu

Indeks wyboru liczby skupień w zbiorze danych

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×