Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki Jerzego Witolda Wiśniewskiego pt. „Correlation and Regression of Economic Qualitative Features”, wydanej przez Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2013

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; No 2
×