Details

Title

Econometric Balancing of a Social Accounting Matrix Under a Power-law Hypothesis

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; No 3
×