Szczegóły

Tytuł artykułu

Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własnościw statystycznej analizie wielowymiarowej

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; No 4
×