Szczegóły

Tytuł artykułu

Niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej w krajach strefy Euro, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na proces konwergencji gospodarczej

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×