Details

Title

Sprawozdanie z XXIII Konferencji Naukowej nt. „Klasyfi kacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania”

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; No 4
×