Details

Title

Przebudowa środków sektora finansów publicznych w Polsce

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2011

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949

Source

Przyszłość. Świat - Europa - Polska; 2011; No 2
×