Details

Title

Urbanizacja, komunikacja lotnicza, cyfryzacja człowieka – kluczowe megatrendy zmian XXI w.

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949

Source

Przyszłość. Świat - Europa - Polska; 2012; No 2
×