Details

Title

Od podstawy programowej do egzaminów maturalnych. W poszukiwaniuw szkolnej edukacji źródeł treści i form całożyciowego uczenia się

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949

Source

Przyszłość. Świat - Europa - Polska; 2013; No 1
×