Szczegóły

Tytuł artykułu

Object-oriented programming as a method for developing software in rail-traffic-control computer systems

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×