Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Research of Positioning Process of Unit Loads by System of Oblique Friction Force Fields

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×