Szczegóły

Tytuł artykułu

Najważniejsze wyzwania gospodarcze świata w perspektywie roku 2050

Tytuł czasopisma

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identyfikator

ISSN 1895-0949

Źródło

Przyszłość. Świat - Europa - Polska; 2013; No 2
×