Szczegóły

Tytuł artykułu

Multi-Criteria Evaluation of Transportation Systems in Supply Chains
Wielokryterialna ocena systemów przewozowych w łańcuchach dostaw

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546

Źródło

Archives of Transport; 2011; No 1
×