Szczegóły

Tytuł artykułu

State - Space Control of the Drive with PMSM and Flexible Coupling
Układ sterowania napędu z PMSM i elastycznym sprzęgłem

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×