Szczegóły

Tytuł artykułu

Polska edukacja wobec szansy i zagrożeń jej reformowania

Tytuł czasopisma

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Rocznik

2014

Numer

No 1 numer specjalny

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identyfikator

ISSN 1895-0949
×