Szczegóły

Tytuł artykułu

Integrated Computer System of Management in Logistics
Zintegrowany system informatyczny zarządzania w logistyce

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546

Źródło

Archives of Transport; 2011; No 2
×