Szczegóły

Tytuł artykułu

Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: the Method's Development and Selected Research Results
Ewolucyjne zbiory bezpiecznych trajektorii statków: opis metody oraz wybrane wyniki badań

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×