Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Damping Changes on Vertical Dynamic Loads of Wheel - Experimental Investigations
Wpływ zmian tłumienia na pionowe dynamiczne obciążenia kół - badania eksperymentalne

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×