Details

Title

Problemy zaopatrzenia Polski w wodę – zasoby,zagrożenia, rozwiązania

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949

Source

Przyszłość. Świat - Europa - Polska; 2014; No 2
×