Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy zaopatrzenia Polski w wodę – zasoby,zagrożenia, rozwiązania

Tytuł czasopisma

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identyfikator

ISSN 1895-0949

Źródło

Przyszłość. Świat - Europa - Polska; 2014; No 2
×