Details

Title

Ocenawpływu działalności górniczej na środowisko – tendencje zmian

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949

Source

Przyszłość. Świat - Europa - Polska; 2014; No 2
×