Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Efficiency of Pilot's Behavior in Condition of Visual Illusion of False Horizon
Analiza Efektywności Zachowania Pilotów pod Wpływem Złudzenia Fałszywego Horyzontu

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2011; No 1
×