Szczegóły

Tytuł artykułu

When to Cast a Love Spell: Unsecure Attachment and Relational Distress as an Interactive Determinants of a Tendency to Magical Thinking
Kiedy Miłości Towarzyszy Magia? Lękowe i Unikające Przywiązanie Jako Predyktory Myślenia Magicznego w Sytuacjach Dystresowych

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×