Szczegóły

Tytuł artykułu

The Role of Rumination in Susceptibility of Learned Helplessness
Rola Myślenia Ruminacy Jnego w Podatności na Wyuczoną Bezradność

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2011; No 1
×