Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza Psychometrycznych Właściwości Polskiej Wersji Skali do Pomiaru Konfliktu Praca-Rodzina
The Polish Version of the Scale Measuring Work-Family Conflict: Analysis of Psychometric Characteristics

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2011; No 2
×