Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected Tools for Risk Analysis in Logistics Processes
Wybrane narzędzia analizy ryzyka procesów logistycznych

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546

Źródło

Archives of Transport; 2012; No 1
×