Szczegóły

Tytuł artykułu

Spostrzeganie Ex post Postaw Rodziców Przez Osoby z Tendencją do Uzależniania Się od Pracy
Ex Post Perception of Parental Attitudes of People with a Tendency to Workaholism

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2011; No 2
×