Szczegóły

Tytuł artykułu

Road Traffic Accident Patterns: A Conceptual Grouping Approach to Evaluate Crash Clusters
Wzorce wypadków drogowych: grupowanie pojęciowe w szacowaniu skupień wypadkowych

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×