Szczegóły

Tytuł artykułu

Transportation Telematics Systems Operation Efficiency Modeling
Modelowanie efektywności eksploatacyjnej systemów telematyki transportu

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546

Źródło

Archives of Transport; 2012; No 1
×