Szczegóły

Tytuł artykułu

Ekstensywny i Intensywny Tryb Przeszukiwania Pola Percepcyjnego a Konsekwencje Automatyzacji Czynności
Extensive and Intensive Mode of Visual Search and Consequences of Automatization

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2011; No 3
×