Details

Title

Wpływ dynamiki epizodów historii na zaangażowanie w jej treść

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2011

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X

Source

Psychological Studies; 2011; No 4
×