Szczegóły

Tytuł artykułu

Dlaczego polska psychologia nie lubi pojęcia „singiel”?
Why Does Not the Polish Psychology Like the Term Single?

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×