Szczegóły

Tytuł artykułu

Relacja intymna osób homoseksualnych oraz trudności w jej nawiązywaniu i utrzymaniu
Intimate Relationship of Homosexual People and Difficulties in Establishing And Maintaining It

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×