Szczegóły

Tytuł artykułu

Samotność w świetle teorii przywiązania Samotność w świetle teorii przywiązania
Loneliness in the Context of Attachment Theory

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2012; No 1
×