Szczegóły

Tytuł artykułu

The Automotive Situation in Poznań versus other Cities and National Indexes

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×