Details

Title

Tożsamościowe uwarunkowania życia w pojedynkę i życia w związku w okresie wczesnej dorosłości
The Identity Status as a Condition of Single and Coupled Life in Early Adulthood

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X
×