Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie i problemy definicyjne pojęcia „singiel” w naukach społecznych
The Conceptual and Definition Problems of the ‘Single’ Notion in the Social Science

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2012; No 1
×