Details

Title

UODPARNIANIE NA WPŁYW SPOŁECZNY: WZMOCNIONA AUTOAFIRMACJA JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJĄCY EFEKTYWNOŚĆ TECHNIKI „DRZWI ZATRZAŚNIĘTE PRZED NOSEM”

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X

Source

Psychological Studies; 2013; No 4
×