Szczegóły

Tytuł artykułu

Eksperymentalne badania kształtu bryły mieliwa i jego ruchu na misie młyna rolkowo-misowego
A research on material bulk shape and its movement on the ring-roller mill table

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2011; No 1
×