Szczegóły

Tytuł artykułu

,,Ilustrowany Kurier Codzienny”. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2011

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×