Details

Title

Problematyka prasoznawcza i czasopiśmiennicza na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,Niewygodne dla władzy. Ograniczenia wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2011

Issue

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2011; No 1-2
×